Rapporter

På denne siden vil vi publisere alle rapporter, innkallinger og andre dokumenter som aksjonærer skal ha adgang til. Ved å bruke en slik web-løsning vil vi som selskap både spare miljø, og penger, samtidig som det er lettvint og praktisk for, de fleste, av våre aksjonærer. I år får alle våre aksjonærer innkalling via post, og ser man på alle selskaper som sender ut slike innkallinger via e-post, så ville man spart miljøet for betraktelige belastninger om slik kommunikasjon foregikk digitalt. Derfor ber vi om at du velger å motta innkallingen elektronisk for fremtiden, hvis du er fortrolig med epost: send e-post til kontakt@rygereiendom.no med «digitalt» i emnefelt, så vil det bli registrert digital utsendelse ved neste anledning.

2024

Revisorerklæring redegjørelse

Signert styrets erklæring

Signert styrets redegjørelse

Referat fra ordinær generalforsamling Ryger Eiendomsinvest AS

Innkalling til generalforsamling

Revisjonsberetning Ryger Eiendomsinvest AS

Vedrørende tilbud fra Avanto

Ryger Eiendomsinvest AS Aksjeverdi

Aksjonærrapport RYGER 1H2023

Ryger Eiendomsinvest AS Årsregnskap 2023

Tilbud fra Westco Eiendom AS 29.01.24

Tilsvar til begjæring om granskning 26.01.24

2023

Protokolltilførsel til EGF av 28.11.23

Referat ekstraordinær generalforsamling i Ryger Eiendomsinvest AS 28.11.23. (PS, referat er ikke godkjent av Rune Mæhle)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 28.november 2023 kl.13.30

Orientering fra styre

Aksjonærrapport 1.halvår 2023

Aksjonærrapport 2022

Innkalling ordinær generalforsamling 27.mars 2023 kl.10.00

Selskaps- og konsernregnskap 2022

Revisjonsberetningen 2022

2022

Aksjonærrapport 1.halvår 2022

Aksjonærrapport 2021

Årsregnskap 2021 Ryger Eiendomsinvest AS

Revisjonsberetning 2021

Innkalling ordinær generalforsamling 29.mars 2022 kl.09.30

Referat fra generalforsamling 29.mars 2022

 

2021

Aksjonærrapport 2021 1. halvår 2021

Aksjonærrapport 2020

Konsernregnskap 2020 – Ryger Eiendomsinvest

Innkalling generalforsamling. 8.april 2021 kl.09.30 Teamsmøte

 

 

2020

Styrets uttalelse vedr. Westcos tilbud

Aksjonærrapport H1 2020

Aksjonærrapport 2019

Revisors beretning 2019

Konsernregnskap 2019 – Ryger Eiendomsinvest

Innkalling generalforsamling. 22.april 2020 kl.09.30 Telefonmøte

 

2019

Aksjonærrapport H1 2019

Revisors beretning 2018

Konsernregnskap 2018 – Ryger Eiendomsinvest

Innkalling generalforsamling, Torsdag 28. mars 2019 kl. 09.00, hos Projure, nedre holmegate 30, 4 etg.

Årsrapport 2018

2018

Ryger Eiendomsinvest vedtekter

Aksjonærrapport H1 2018

Innkalling generalforsamling, fredag 4. april 2018 kl. 09:00, hos Projure, nedre Holmegate 30, 4. etasje.

Årsrapport 2017

Konsernregnskap 2017 – Ryger Eiendomsinvest

Revisors beretning 2017

Generalforsamling – Ryger Eiendomsinvest – 4.4.2018

2017

Aksjonærrapport H1 2017

Innkalling generalforsamling 2017 onsdag 29. mars kl 0900, hos Projure, Nedre Holmegate 30, 4 etg

Årsrapport 2016

Konsernregnskap 2016 Ryger Eiendomsinvest

Ligningsverdi 2016

Revisors beretning 2016

2016

Aksjonærrapport H1 2016

Innkalling generalforsamling 2016 tirsdag 19. april kl 0900 hos Projure

Årsrapport 2015

Konsernregnskap 2015 Ryger Eiendomsinvest

Ligningsverdi 2015

2015

17.09.2015 – informasjon fra styret angående tilbudsbrev om erhver av aksjer, fra Intrinsic Oppkjøp AS

2014

Konsernregnskap 2014 Ryger Eiendomsinvest

Innkalling generalforsamling 2015. 14.04.15 kl 0900 hos Projure

2013

Innkalling generalforsamling 2014, 23.04.14

Konsernregnskap 2013

2012

Innkalling generalforsamling 2013 22.04.13.

Konsernregnskap 2012

Styrets beretning 2012

Revisors beretning 2012

EM1 NÆRINGSEIENDOM    -    POSTBOKS 250    -    4066 STAVANGER    -    KONTAKT