Aksjonærer

Selskapet har siden oppstart hatt i overkant av 311 aksjonærer, av disse finner man både enkeltpersoner, større investorer, og rene selskaper og banker.

 

DAGLIG LEDER Kåre Idsøe
STYRETS LEDER Erik Mauritzen
STYREMEDLEM Rune Kenneth Nygård
STYREMEDLEM Hans Sigurd Sivertsen
STYREMEDLEM Trygve Jacobsen
STYREMEDLEM Kåre Idsøe
REVISOR Erga Revisjon AS
REGNSKAPSFØRER Skagen Eiendomsforvaltning AS

EM1 NÆRINGSEIENDOM    -    POSTBOKS 250    -    4066 STAVANGER    -    KONTAKT