Kontaktinformasjon

For kjøp og salg av aksjer i selskapet kan følgende meglere kontaktes:

Sparebank1 markets
Erik Grimsmo Busengdal +47 51 20 25 14, egb@sb1markets.no

For Ryger Eiendomsinvest AS:

Kåre Idsøe
Daglig leder
kare.idso@lyse.net

Tlf.:+47 90 86 31 67

Ryger Eiendom as
C/o Skagen Eiendomsforvaltning AS
Luramyrveien 75
4313 Sandnes

Organisjonsnummer: NO 989 059 793 MVA