Ryger Eiendomsinvest AS er et aksjeselskap som har som formål å investere i næringseiendom i SR-banks markedsområde, Rogaland, Agder-fylkene og Hordaland.

Selskapet har forretningsføreravtale, og forvaltningsavtale, med Skagen Eiendomsforvaltning AS.

EM1 NÆRINGSEIENDOM    -    POSTBOKS 250    -    4066 STAVANGER    -    KONTAKT