Sentral eierseksjon i eiendommen Langgata 64, seksjonen omfatter etasjene 1, og U.

Seksjonen tilfredsstiller kravene til universell utforming, og har en blanding av publikumsarealer for bankens kunder, og kontor og møteroms fasiliteter for de ansatte. Administrative funksjoner i kjeller. Representative kvaliteter.