Kammerherreløkka 2

Eiendommer i Porsgrunn Kammerherreløkka 2 Kammerherreløkka 2 Signalbygg sentralt beliggende i Porsgrunn sentrum, rett ved Riksvei 36. Kontoreiendom over 4 etasjer, med kantine og terrasse i øverste etasje, samt parkeringskjeller. Ligger ved kollektivknutepunkt for tog...

Langgaten 64

Eiendommer i Sandnes Langgaten 64 | Luramyrveien 12 | Mauritz Kartevold plass 1 Langgaten 64 Sentral eierseksjon i eiendommen Langgata 64, seksjonen omfatter etasjene 1, og U. Seksjonen tilfredsstiller kravene til universell utforming, og har en blanding av...

Karmsundgaten 192

Eiendommer i Haugesund Karmsundgaten 192 | Rennesøygata 8 | Rennesøygata 16  | Sørhauggaten 150 Karmsundgaten 192 Sentral sentrumseiendom etablert over 2 perioder, byggetrinn 1 med 1 etasje inneholder publikumstjenester, mens byggetrinn 2 har kontorfasiliteter for...

Fabrikkveien 25

Eiendommer i Stavanger Fabrikkveien 25 | Hillevågsveien 8 | Hinnasvingene 55 | Maskinveien 1 | Tastagaten 30-32 Fabrikkveien 25 Kombinasjonseiendom med mekanisk produksjon og lager, kontorfasiliteter og kantineløsning. Sentralt beliggende på Forus vest. Adresse:...

xLanggaten 64

Sentral eierseksjon i eiendommen Langgata 64, seksjonen omfatter etasjene 1, og U. Seksjonen tilfredsstiller kravene til universell utforming, og har en blanding av publikumsarealer for bankens kunder, og kontor og møteroms fasiliteter for de ansatte. Administrative...