Sandnes

Sandnes kommune har snart 70 000 innbyggere og er Norges 8. største by (9. største kommune).

En kommune i stadig vekst
De siste 20 årene har kommunen hatt en årlig gjennomsnittlig vekst på mer enn 2 %. Sandnes er den hurtigst voksende av de større byer i Norge. Alt tyder på at veksten vil fortsette med samme tempo de neste årene.

Fra ladested til sykkelby
De første tegn til bosetting kan spores tilbake hele 6-7.000 år. Men først fra 1664 har vi konkrete registreringer om faste strandsittere. I 1860 fikk Sandnes status som ladested og kommune.

 

Les mer på: Sandnes Kommune